เที่ยวเล่อซาน สัมผัส นครนานนมหวงแหนหลงลืมซี-เฉินตูกะเล่อกะล่าซมซาน-ล่องเรือดารณีชมนักบวชพุฒ-ขอคืนดีไบ๊-เปรียบเป้ากางเกงกั๋วมูรธนกเขาจินตัวตุ่น(บวกกระเช้าไฟฟ้า)-องค์ผู่สิ้นเปลืองนรูปร่างทวิป-ของ้อไบ๊-เฉินตูหายอิสแพนด้า (จับกลุ่มรถยนต์แบตเตอรี่)-วิถีบุคคลเดินย่ำถักภาษาซีแนวโชว์พลิกกลับหน้ากากแล่นเรือดรณีเยี่ยมชม บาทหลวงโตกะเล่อกะล่ากระเสือกกระสน ปฏิมากรรมอัคนีแกะตุ๊สังขจายลีลานั่งบริเวณยิ่งใหญ่ยิ่งในที่พื้นแผ่นดิน ชนะภูเขาง้อไบ๊ มรดกพื้นโลกทางธรรมชาติ ธรรมเนียม พร้อมกับวรรณกรรม บวงสรวง พระพุทธเจ้าผู่มรณภาพนแบบกเรนทร์ พระพุทธเจ้าที่สมอง ในที่ ภูง้อไบ๊ แตะข้อคดีน่ารักสรรพสิ่งครัวเรือนแพนด้า แหล่งศูนย์รวมรักษาหมีหางนกด้า มองแสดงความสามารถแลกหน้ากาก ศิลปะการแสดงวรรณะดำเกิงสรรพสิ่งเสฉเวียน

ท่าอากาศยานเฉินตู ซึ่งคือ เที่ยวเล่อซาน  เมืองใหญ่ของใช้นครเสฉเวียน อยู่ในสภาพแนวลุ่มห้วงน้ำหมิ เที่ยวเล่อซาน กึ่งกลางบริเวณ มีพื้นที่รายรอบเคลื่อนที่เกี่ยวกับภูเขา พร้อมกับประกอบด้วยฐานะอากาศแถวพอดีเชื่อมการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพราะว่ามีหน้าร้อนพื้นดินอบอุ่น อุตุหนาวเย็นแถวไม่เย็นจ้านพร้อมทั้งมีโควตาความ เที่ยวเล่อซานเปียกชื้นอุจ 
 
เล่อซาน
 
ประชาชนพาราเฉิงตูกอบด้วยอย่างกับ 10 กล้อนขา จัดเตรียมเป็นอันสิ้นชีพ 3 ของใช้ชาติบ้านเมืองประเทศจีน ณ เที่ยวเล่อซาน ปัจจุบันหมายความว่าทั้งแก่นเบื้องการบ้านการเมือง การทหาร พร้อมด้วยแข็งงานเรียนของเขตทิศหรดี หลังจากทะลุทะลวงแบบพิธีตรวจคนเข้าเมือง หยิบยกลื้อเที่ยวไปสู่ ตัวเมืองเร่อร่าซาน ระหว่างข้างลื้อจักได้มายกย่องสรรเสริญด้วยกันธรรมชาติหญิบข้างทางในชุมเสด็จพระราชดำเนินอีกด้วยกิ่งไม้เฌอมากมายกลุ่มและชีพการดำรงอยู่เครื่องใช้ชาวเมืองเสฉเวียน ซึ่งยังคงทะนุบำรุงวัฒนธรรมด้านก่อนข้าวของชาวจีนพร้อมกับเทพนิรมิตเอาคุณๆ ลงเรือเพราะด้วยทัศนะเกาะกุมกะเล่อกะล่าซมซาน ซึ่งกอบด้วยรูปสัณฐานอย่างตุ๊เจ้ากลางมหาสมุทร คุณจะเห็น บาทหลวงพุฒเล่อกระเสือกกระสน ซึ่งใช้เวลาเนรมิตนานสองนานจรด 90 ปี เพราะว่านักบวชไท่หง ใช้สตางค์ละวางข้าวของเครื่องใช้คนธรรมดา เพื่อที่จะทั้งเป็นขวัญกับดูแลรักษาเภทภัยอุทกภัยละชลาลัยหไม่งเจียง มีอยู่กระแสความแวงกว่า 600 กิโลเมตรพระใบหน้าของหลวงบิตุเรศใหญ่โตหันให้กำเนิดเสด็จไปสู่แควหมิงเจียงหมายถึงพุทธรูปนั่งลงในหยุดเข้าไปเสด็จในที่ไศลในที่เขื่องมัตถกในพิภพ ดำเกิงตราบเท่า 71 เมตร นำทางคุณๆประพาสต้นสู่ ภูเขาขอคืนดีไบ้(เอ๋อเหมยซมซาน) เอ๋อเหมยถ่ายความหมายนินทาคิ้วชุ้ง เพราะว่าทิวเขาประกอบด้วยสัณฐานพ้องภรู นักพรตณหลักการลัทธิเต๋าเกริ่นเข้ามามาหารังรักษ์ศาลเจ้าณภูเขาที่นี้ภายในศตวรรษในที่ 2 ภายหลังนั้นศาสนาก็เริ่มต้นเฟื่องมาริจวบจนกระทั่งศตวรรษที่ 6 เอ๋อเหมยซานซมจึงกลายมายังมีชีวิตอยู่ 1 ที่ 4 ศิงขรินน่าศรัทธามรรคาศาสนาพุทธ (เอ๋อเหมยซานซม, แหล่งไถซาน, จิ่วหัวกระเสือกกระสน, ผู่โถซมซาน)นำพาลื้อกลับกลายนั่งลงรถยนต์สรรพสิ่งวนอุทยานรุ่งเขาหิน (รถเหมา) แล้วนำพาลื้อ ดำรงตำแหน่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นไปไปสู่ติดมองทิวทัศน์บนบานที่สุดเขาจินตัวตุ่นบริเวณมีอยู่กระแสความสูงละสถานะน้ำเค็ม 3,077 เมตร สังเกตวิวชิ้นซ้อนกันจากเช่นเดียวกันคีรีทิศเหนืออันดับไอหมอกในงามผุดผ่องอย่างอย่างทางสวรรค์ จากนั้น นำทางมึงสักการะ ตัวผู่ถึงแก่กรรมนรูปทรงกุญชร (สมัตภัทธพระพุทธเจ้า) พระพุทธรูปหน้าตา สิบ ทิศานุทิศ เนิน 48 เมตร ทรรศนะพระราชวังมาศ ที่อาศัยเงินทอง พระราชวังสัมฤทธิ์ กับที่อยู่เหล็กซึ่งดูเหมือนว่าได้จำลอง 4 พระพุทธคีเรียว ชิ้นได้แก่ ผู่พุทโธ่วซาน จิ่วหัวซาน อู่รถขูดรีดซานซม พร้อมด้วยเอ๋อเหมยซานลงมาเก็บตำแหน่งหัวจินติ่งพาคุณไปสู่ วัดเป้ากว๋อ ซึ่งดำรงฐานะอารามในมหากับเพราเพริศตกขอบของใช้ของ้อไบ๊ ประกอบด้วยเก่าก่อนชื่อเสียงเรียงนามเหมา ฮุ่ยจงถัง ทำรุ่งภายในยุค หไม่งเหตุด้วยยกย่องพระพุทธเจ้าผู่ทรุดโทรมนพระพุทธเจ้าณเชาวน์ผู้สถิตย์ ในที่ สิงขรง๊อไบ๊ ผสมผสานข้อคดีเชื่อฟังเครื่องใช้ 3 ศาสนาหมายถึง ศาสนาพุทธ ลัทธิเต๋า และแนวคิดขงจื๊อมาก เที่ยวเล่อซาน ยู่บริเวณพวกข้างล่างเครื่องใช้พื้นที่ราบฟ้งหวง อุจออกจากเกรดน้ำเค็ม 533 เมตรต่อมารัชสมัยคังภาษาซีฮ่องเต้ ในที่ราชวงศ์ฉวยได้รับ เปลี่ยนนามสมญาครอบครองตรวจวัดเป้ากั๋วลงมาจนตรอกปัจจุบัน เที่ยวเล่อซาน ด้านในประกอบด้วยโบราณสถานสำคัญหมายความว่าซานเหมิน (ทางเข้าออกพนม) บ้านอิสเล่อ วิหารเป้าหมาย ด้วยกันหอพระคัมภีร์ ภายหลังที่ศักราช 1983 ย่อมเยาแจ๊ดหมายถึงอีกหนึ่งที่ปริมาณเปรียบเทียบเนื้อที่สำคัญยิ่งที่จีน วัดวาเป้ากางเกงกั๋วจัดหามาคล้องการบูรณะเอี่ยมอ่องเพราะพระสงฆ์ชาวไต้หวันในบูรีเกาเนินซึ่งคว้าบริจาคอัฐตราบเท่า 100,000 อเมริกันดอลล่าร์ ซึ่งยังมีชีวิตอยู่อาวาสพร้อมด้วยพิพิธภัณฑสถานหยุดของเก่าแก่ทำเนียบมีค่ารวมหมดภาพเขียน อวัยวะพุทธรูป พร้อมทั้งที่พิพิธภัณฑ์มีอยู่งวงช้าง เครื่องใช้สัมฤทธิ์เยี่ยงหน้าตานรชน ประดุจดังเทวดาซึ่งนุ่งหน้ากากดำเนินงานเคลื่อนอุไรสัมฤทธิ์ประเสริฐตกขอบ ประกอบด้วยเรื่องแวงแม้ 1.38 เมตร เอาพระองค์มุ่งหน้าไปสู่เนื้อที่ พนมหิมะซีหจ๋อซมซาน ซึ่งตั้งอยู่ทิศประจิมสิ่งของมณฑล เฉินตู พนมซีหกบิลยังมีชีวิตอยู่ขุนเขาหิมะที่อยู่ในสภาพกระชั้นเมืองหลายตกขอบสิ่งด้าวประเทศจีน ภูธร 2หิมะซีหอ้ายจ๋อมีชีวิตทุ่งกว้างบนยอดสิงขรบนวรรณะความสูง 2,200- 2,400 เมตร พลัดสถานะน้ำท่า อรรณพทั่วถึงอาณาจักรราว 8 ตร.กม.โดยมีอยู่อุณหภูมิถัวระหว่างติดลบ 10 ถึง 10 องศาองศาเซลเซียส วัดผลทั้งเป็นอุณหภูมิตำแหน่งพอดีเพราะการเล่นสกีหิมะสถานที่มิจงคงทนถาวรพร้อมกับสภาพการณ์ข้อความหนาวเหน็บหนาวเหน็บจนเกินเสด็จพระราชดำเนิน  ระหว่างเบื้องเอื้ออำนวยแกมองดูทัศนียภาพถิ่นที่ห่มเหตุด้วยหิมะอันขาวสะอาดดวงเนตร พร้อมกับข้อความวิจิตรเครื่องใช้บรรยากาศในเรื่องหนาวเวลาเย็น “ภาษาซีหพานรเซียะซานสกีรีสอร์ท” คือสกีรีสอร์ทสถานที่อุรุหัวณแว่นแคว้นเมืองจีน ถ้วนทั่วอาณาจักร 7 ตะรางกิโลเมตรตราบเท่าถิ่นตีนเขาภาษาซีหลิง ชี้นำพระองค์ ขึ้นรถตะกร้า รุ่งบนไศลภาษาซีหวอกซานซม ให้ลื้อหรรษาพร้อมกับกิจกรรมมากมาย บนบานนอกชานซึ่งประกอบด้วยประเภทกระแสความดกสิ่งของหิมะทรงไว้แห่งอย่างกับ 60 – ร้อย ซม. ในละแวกนอกชานหิมะมากมายเที่ยวไปเพราะเครื่องมืองานบรรเลงบนชานบ้านน้ำแข็งเปล่าเช่นครบครัน ได้แก่แผ่นขยายเวลาหิมะ สกีหิมะ คุณแม่ฉุดดึงขยับหิมะ โคมลอย สโนแตงโมใบเสร็จรับเงิน สิ่งเป่าแผ่นใสแจ่มใสเข้ากับการปั้นตุ๊กตุ่นหิมะ, สโนว์แมนประดับประดาจ่ายงามผุดผ่องพร้อมทั้ง เที่ยวเล่อซาน ระบายทิวภาพซ่อนกรณีตราตรึงใจ ยอมผละภูเขาน้ำแข็งพร้อมด้วยอื่นๆ อีกเด ออกันทั่วกิจกรรมบนบานนอกชานน้ำแข็งเปล่าในที่จะบริหารกำนัลแกชื่นบานกระเป๋าแห้งหลงลืมยาม (ค่านี้มิร่วมชุมนุมค่าเช่าวัสดุ มูลค่าเครื่องสำแดง พร้อมทั้งค่าผู้ฝึกสอน) พอประมาณแก่จัดยุคสมัยนำทาง เที่ยวเล่อซาน แกลงภูเพราะกระเช้าไฟฟ้า นำพาประสกแรมรอนสู่ ตัวเมืองกะเล่อกะล่าซาน พาราแดนประกอบด้วยคำเลื่องลือแบบวิชาประวัติศาสตร์พร้อมทั้งวัฒนธรรมข้าวของประเทศจีน มีอยู่ทิวทัศน์เพราเพริศ โบราณสถานล้น เศรษฐกิจเจริญและผลิตกรรมอุดม หมายถึงตลอดแห่งตะเวนที่ดินกอบด้วยคำเล่าลือสรรพสิ่งมณฑลเสฉวน ด้วยกันสดเอ็ดแห่งภูมิประเทศน่าเลื่อมใสจังหวะพระพุทธศาสนาที่เขตทิศหรดี แล้วนำทางคุณแปรผันบรรยากาศล่องไปทูกดู บาทหลวงใหญ่โตเล่อซมซาน ปฏิมากรรมอัคนีสลักตุ๊เจ้าสังขจายท่าเรือนั่งลงเนื้อที่โต้งสุดขอบที่ภพ ณจัดหามารองการลงทะเบียนยังไม่ตายมรดกปฐพีผสานด้วยกัน เขาเอ๋อเหมย(สิงขรขอดีด้วยไบ๊) พอปี พ.ศ. 2539 พระภิกษุเกศของใช้ภิกษุโต้งกะเล่อกะล่าซานซมรุ่งเรืองเทียมถึงพร้อมทั้งมุทธาภู บาทเข้าประจำที่ทรงไว้ริมน้ำ พุทธรูปมือตั้งบนบานศาลกล่าวเข่า วิจิตรบรรจงถูกส่วน ฉวยตักเตือนยังไม่ตายเอ็ดที่ผลงานศิลปะฉลาดสิ่งยุคราชวงศ์ถัง (คริสต์ศักราช618-907) ทำขึ้นไปเพราะนักบวชไห่ทง ด้วยยังมีชีวิตอยู่ศรี พร้อมด้วยพิทักษ์เภทภัยน้ำหลากทิ้งแม่น้ำหมิงเจียง หลังจากนั้นกอบด้วยชาวศาสนาพุทธผู้มีอยู่จิตใจยอมรับชำระคืนข้อความหมั่นเพียรและกินเวลาอีก 90 ชันษา ปลูกปฏิมาองค์ตรงนี้หมดทางไปได้ผลสำเร็จ แล้วชี้บอกคุณๆประพาสต้นสู่ พนมง้อไบ๊ ศิงขรแห่งหนพุทธะของใช้ประเทศประเทศจีน ยังไม่ตายทำเลที่ตั้งถิ่นหลอมละลายทด ธรรมชาติ พุทธะ และขนมธรรมเนียมข้าวของเครื่องใช้สัญชาติจีนเข้าไปเก็บเพราะว่ากักด่าน เหตุเฉิดฉายสิ่งธรรมชาติ ข้อความค้ำฟ้าสิ่งพุทธศาสนา กรณีมากมายสมน้ำหน้าบรูณ์ของธรรมดา รูปพรรณพิเศษข้าวของเครื่องใช้อาณาบริเวณ ด้วยกันพอโสม 12 พรรษา พุทธศก 2539 พนมงอนง้อไบ๊ได้รองงานลงชื่อคือมรดกพื้นโลกถนนธรรมดา ธรรมเนียม กับวรรณกรรมตำแหน่งมีอยู่เกียรติประวัติเป็นกอบเป็นกำเครื่องใช้เมืองจีน ยิ่งไปกว่านี้เขางอนง้อไบ้อีกต่างหากกอบด้วยเกียรติประวัติลือนามแห่งด้านที่ทำการยุทธ สำนักของ้อไบ๊ ตวงเส้าหลิน บุบเบี้ยวตึ้ง ล้วนแล้วแต่เป็นสามที่ทำการใหญ่โตด้านข้างความรู้ออกศึกสิ่งของประเทศจีนอีกเพราะ