ซีอาน คือศูนย์กลางในอุตสาหกรรมที่อุรุที่มากในตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

ริเริ่มตั้งขึ้น ซีอาน  ทรงไว้ในประเทศประเทศจีน เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครรลอง ซีอาน ภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือสรรพสิ่งประเทศจีนซีอาน หมายถึงเมืองแห่งเรื่องราวศาสตร์ที่มีชื่อทำนองเสียงของโลกเมืองเอ็ด ความหมายเรียกตัวของซีอานคือ ความเงียบสงบสุขทางเดินตะวันตก เป็นเมืองสาธารณะของมณฑลส่านซี ในประเทศจีน และเป็นหนึ่งแห่งเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์จีน ในอดีตกาลซีอานได้เป็นเมืองหลวงของ 13 พระราชวงศ์ รวมรวมหมด โจว ชิน ฮั่น และ ถัง ซีอานยังเป็นเมืองท้ายทางของแนวทางสายไหม ซีอานมีประวัติอันยาวนานมากกว่า 3,100 ปี โดยชื่อก่อนว่า ฉางอาน ซึ่งมีความหมายว่า "ความสงบสุขชั่วนิรันดร์" ซีอานเป็นเป็นเมืองที่ภัทรและใหญ่ที่สุดในส่วนตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑล ซีอาน จุดท่องเที่ยว ประเทศจีน และเป็น 1 ใน 10 จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดๆในประเทศจีน ภูมิอากาศของภูมิภาคนี้อุ่นสบาย มีฝนจ๋อยมาก มีโควตาฝนเทียบได้แนบเคียงกับภูมิภาคด้านข้างใต้ของประเทศจีนในปัจจุบัน เพราะฉะนั้น ประชากรที่นี่จึงค่อนเบื้องมาก มุขตะวันออกของ ซีอาน ห่างไปประมาณ 6 กิโลเมตร กอบด้วยหมู่บ้านสมัญญา ปั้น-ภอ-ฌุน ได้มีการค้นประจบหมู่บ้านที่มีวัยกว่า 6 พันศักราช ซึ่งประกอบด้วยประชากรตวง 500 สมาชิก ฮ่องเต้ข้าวของเครื่องใช้ราชวงศ์โจวตะวันตก ได้เคยต่อเรือ ซีอาน ประเทศจีน พาราหลวง 2 ประเทศ ทางตะวันตกของ ซีอาน

 

ซีอาน

 

ซีอาน หมายความว่าอู่อารยธรรมทรุดโทรม แถบแม่น้ำหวงเหอ ซึ่งมีความประธานที่มีประโยชน์ทางประวัติศาสตร์มากโขมายเมื่อ 1,100 ปีก่อนคริสตกาล ทั่วยังเคยเป็นเมืองหลวงโบราณ ซีอาน มณฑลส่านซี ข้าวของจีนมาในหลายคราวหลายสมัย ปัจจุบันมีสถานสำคัญหลายแห่งในประเทศส่านซีได้ถูกเตรียมเป็นมรดกโลก จากสมาพันธ์สหประชาชาติ ซีอานมีถิ่นจากทางตะวันออกถึงทิศตะวันตกเหมือนกับ 9 กิโลเมตร จากทิศเหนืออาบันทิศใต้ประมาณ 8 กิโล ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฉิน (จิ๋นซีฮ่องเต้) เมื่อรวมประเทศเมืองจีนเป็นหนึ่งเดียวแล้ว ได้สถาปนาเมืองหลวงของประเทศรุ่ง คือ เมืองเสียนหยาง ติดตั้งอยู่ทางเหนือของซีอานในปัจจุบันนี้ ในอดีตกาล ซีอาน สถานที่ท่องเที่ยว จัดเรียงเป็นเมืองที่โค่งที่สุดในยุคนั้น มีราษฎรประมาณ 5 ถึง 6 แสนสัตว์สองเท้า เกือบเท่ากับ 1 ใน 3 ข้าวของ ประชากรทั้งชาติบ้านเมือง แต่จอมจักรพรรดิทรงประจวบว่า เมืองหลวง เสียนหยาง ยังมีขนาดใหญ่ไม่พอ จึงโปรดให้นฤมิตเมือง เออฝาง ขึ้นทางข้างใต้ของนครเสียนหยาง กราบทูล ซีอาน ท่องเที่ยวจีน ขวางว่า หลังเดินทางราชวงศ์ฉินชอบชาวนารื้อบัลลังก์แล้วบรรดาพระราชวัง พร้อมด้วย ตำหนักในบุรีทั้งสองถูกเผาผลาญทำลายสิ้น โดยใช้เวลาเผานานถึง 3 เดือน สมัยราชวงศ์ฮั่น ได้มีการสร้างเมืองหลวงสดชื่อ ฉางอาน ถูกสร้างขึ้นบนดลที่ระหว่างที่ยกขึ้นเมืองสาธารณะเก่าทั้งญิบ

 

ซีอาน ทัวร์เมืองจีน สมัยปัจจุบันยังสามารถมองเห็นระวางมากเมืองฉางอานได้ทางพายัพของเมืองซีอาน เมือง ฉางอาน ของพระราชวงศ์ฮั่นนี้มีพื้นที่โดยรอบ 25,000 เมตร พื้นที่ 35 ตาตารางกิโลเมตร ตำหนักภายในภารามีจำนวนมากและมีสัดส่วนใหญ่ เล่าขนันว่า หลังจากสร้างตำหนักเสร็จต่อจากนั้น องค์จักรพรรดิฮั่น พูดว่า "ช่างใหญ่อะไรปานฉะนี้" 800 ปีหลังจากนั้น จักรพรรดิ ราชวงศ์ สุย ได้เนรมิตเมืองหลวงอีกเมือง ซีอาน ประเทศจีน จุดน่าสนใจ เอ็ดขึ้นทางล่างของ ฉางอาน ของราชวงศ์ฮั่น ชื่อ ต้าสิ้ง พร้อมกับเปลี่ยน ฉางอาน เป็นตอบโต้ดอกไม้ส่วนพระองค์ และสัมพันธ์จากจักรพรรดิราชวงศ์สุยมา เคลื่อนตระกูลหยาง ผู้มานพจึงเรียกเมืองนี้ว่า เมืองตระกูลหยางตราบเท่าราชวงศ์ถัง องค์จักรพรรดิได้แปรชื่อเมือง ต้าม้วย เป็น ฉางอาน ชั่วโมงเดียวกันก็ดำรงการก่อก่อเมืองอย่างต่อสัมพันธ์ จนเมือง ฉางอาน มีละแวก ซีอาน Pantip เพราะรอบตลอด 36,700 เมตร พื้นที่ 84 เรือนจำกิโลเมตร เมือง ฉางอาน ของใช้ราชวงศ์ถัง เป็นพาราที่มีขนาดเทิ่งที่สุดบนพื้นโลกมนุษย์ในขณะนั้น มีความเกี่ยวพันด้านการค้ากับประเทศต่าง ๆ มากกว่า 300 ประเทศ ชาวต่างประเทศตัวเลขไม่น้อยมีถิ่นพำนักในเมืองนี้ จำนวนเอ็ดทำงาน อีกส่วนแบ่งหนึ่งเรียนจดหมาย อาจจะคุยได้ว่า ฉางอาน เป็นเมืองนานาชาติเมืองหนึ่ง แต่ที่น่าเสียดายคือในช่วงตีนราชวงศ์ถังได้มีศึกสงครามมิหยุดหย่อน สิ่งประดิษฐ์สร้าง 300 ปี สิ่งของฉางอานถูกทำลายหมดสิ้น เหลือเท่าสถูปห่านป่าใหญ่พร้อมทั้งสถูปห่านป่าจิ๋ว ซีอาน ทัวร์ เพียงนั้น