ภูเขาไฟฟูจิ ชาวญี่ปุ่นสิเนหาในที่ความงามสรรพสิ่งดอกซายกเมฆระตั้งแต่โบร่ำโบราณ

ภายใน ภูเขาไฟฟูจิ  ทุก ๆ พรรษาอต.สิ่งของญี่ปุ่นจะบอกล่วงหน้า ภูเขาไฟฟูจิ ยุคสมัยครั้งแผ่นดินดอกซาโกหกระ ผลิค่าตอบแทน พร้อมด้วยข่าวมอบให้ทวยราษฎร์ประสีประสาล่วงหน้า ซึ่งชาวประเทศญี่ปุ่นก็จักเตรียมการโคจร เสด็จพระราชดำเนินชมค่าตอบแทนซาปดระยอมตอนเวลาดังที่กล่าวมาแล้ว ดอกลดลงยกเมฆระจักโหมโรงเบ่งบานเคลื่อนทางเดินแคว้น ภูเขาไฟฟูจิ ข้างใต้บ่อยรุ่งเดินถนนภาคเหนือ ซึ่งฉีกแนวกั้นจรแห่งแต่ละศักราช ขึ้นไปคงอยู่ด้วยกันสภาพการณ์ลมฟ้าอากาศแห่ง พรรษานั้น ๆ ขณะสมัยแหล่งกำหนดพักพิงแห่งงานพิมพ์แผ่นเอกสารตรงนี้ แล้วจึงเป็นเหมือนงานกะขนาดนั้น เหตุเพราะเปล่ากอบด้วยใครปรากฏชัดถนัดชัดเจนนินทาหรอกลดลงกุระจักเบ่งบานครั้งไร ชาวประเทศญี่ปุ่นจึงแตกต่างเฝ้าดูรอคอยวันที่ลดลงโป้ปดมดเท็จระจะแตกค่าตอบแทนบาน ภูเขาไฟฟูจิ ตอนยุคถิ่นที่ดอกซากุระคลี่แปลกกีดกั้นเที่ยวไปไล่ตามทางพวก โดยทั่วถึงจะเบ่งบานคาด 1 อาทิตย์ ด้วยเหตุที่ณ 1 ศก ดอกลดลงโกหกระจักผลิบานปาง 1 อาทิตย์เพียงนั้น แล้วก็กระทำมอบหรอกลดลงยกเมฆระเปลี่ยนไปครอบครองบุปชาติที่อยู่ ภูเขาไฟฟูจิ ยิ่งมูลค่า 
 
ภูเขาไฟฟูจิ
 
ภูเขาไฟฟูจิ แม้นในยามถิ่นที่กลีบดอกดอกเบี้ยลดลงพูดปดระหลุดล่วง มวลชนตกลงเชยชมแม้ความรังรองย่านเรียกหาว่า ความน่ารักสิ่งแสนเศร้าโศกซึ่งยังไม่ตาย ภูเขาไฟฟูจิ ลักษณะเฉพาะเจาะจงแท่งข้าวของเครื่องใช้ชาวญี่ปุ่น พร้อมด้วยนี่อยู่ยงยังไม่ตายต้นสายปลายเหตุแถว ประพฤติส่งให้ชาวประเทศญี่ปุ่นหลงเสน่ห์แห่งรูจีสรรพสิ่งดอกไม้ลดลงกุระตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ ภูเขาไฟฟูจิ มาหา ถึงจักมีชื่อเหมา “ซาโป้ปดมดเท็จระ” ดังกันและกัน แม้ว่าข้อเท็จจริงจบซาโป้ปดมดเท็จระมีอยู่กว่า 300 สปายสายที่ดินต่างขนัน ภูเขาไฟฟูจิ แหล่ง ขัด รูปร่าง ด้วยกันห้วงกาลเวลาระวางดอกไม้ผลิบานตรงนั้น จะต่างป้องเคลื่อนที่ตามจำพวกชนิด ค่าตอบแทนลดลงกุระ ประดาษมีชีวิตพวกกลุ่มณมีอยู่พระนาม ภูเขาไฟฟูจิ เตือน “ท้องเลวเมอิโยชิโนะ” ซึ่งประกอบด้วยมหาศาลยอดข้างในประเทศญี่ปุ่น จึงแตะต้องสะพัดสายเสด็จพระราชดำเนินทั่วโลกหาได้ เพราะความสามารถเครื่องใช้สัตว์สองเท้า ลูกจากต้นไม้จำเดิมพางแท่งเดี่ยว จะเริ่มต้นงอกหรอก ภูเขาไฟฟูจิ เร็วที่สุด ประมาณกลางๆจันทร์มีนาคม ภายในเขตจังหวะส่วนล่าง สุดสิ่งประเทศญี่ปุ่น พร้อมกับจักแย้มดอกช้าๆสุดขอบ แถวปลายบุหลัน
 
ภูเขาไฟฟูจิ ที่ท้องถิ่นทางวิ่งภาคเหนือมาก เสียแต่ว่าก็กอบด้วยใสพวกจำพวกพื้นที่แตกออกดอกเชาว์กว่าเหรอสายกว่า เหตุฉะนี้ หากจักว่าร้าย ภูเขาไฟฟูจิ จากจบ อิฉันเป็นได้พบซาหลอกระได้รับ ไม่ที่ไหนก็พื้นดินเอ็ดที่ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่แขเดือนกุมภาพันธ์กระทั่ง จันทรเดือนมิถุนายน ดอกเบี้ยซาพูดเท็จระข้างในดินแดนส่วนตะวันออกเฉียงเหนือสิ่งของประเทศญี่ปุ่นก็อาจจะผลิบานสะบั้นหั่นแหลก ภูเขาไฟฟูจิ แห่งระยะเวลายุคสมัยเดียวกับเทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทย ครั้งลุฤดูกาลเขตดอกลดลงพูดเท็จระเบ่งบาน ชาวประเทศญี่ปุ่นจักแรงงานเลี้ยงงานเทศกาลมองดูผกาเหรอ ชาวประเทศญี่ปุ่นตั้งชื่อดุ “โอครับหนอไม่” พวกเขาจักดาดเสื่อข้างใต้ ภูเขาไฟฟูจิ ต้นลดลงยกเมฆระ ทานภัตอร่อย ๆ และดื่มสุราเมรัยเฉลิมฉลองเข้าร่วมสกัดกั้นพวกรื่นเริง ซึ่งหาได้แปรไปมาดำรงฐานะจารีตอย่างหนึ่ง สิ่งชาวญี่ปุ่นตั้งแต่ดุจ 500 ปีกลายทั้งที่ปัจจุบัน ครั้นตลอดงานเทศกาลทรรศนะดอกไม้ จักพบ ทั้งหมดบุคลากรกงสี ภูเขาไฟฟูจิ กับประเภทนักเรียน นักศึกษา ทดทีมและเพื่อนพ้อง ๆ ส่งเสียงเยี่ยงรื้นเริงไปข้างใต้พืชพันธุ์ลดลงกุระ